Werkgever

Waarom doen we dit?

Het is onze overtuiging dat de afwezigheid van gezondheid een samenspel is tussen fysieke, mentale en sociale factoren. Wij hebben gemerkt dat de afwezigheid van gezondheid sterk bepaald wordt door gedrag. Aangezien werk (en het behoud hiervan) belangrijk is voor mensen is een werknemer eerder geneigd te veranderen, waardoor gedrag ontstaat dat gezondheid bevordert. Een werknemer duurzaam begeleiden naar werkhervatting geeft een grote voldoening.

Wat we doen

Voor u als werkgever is het van belang dat een (dreigend) verzuimende werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk is. Dit kan eigen werk, ander werk of tweede spoor zijn. Human Health vergroot de inzetbaarheid van medewerkers met fysieke en mentale klachten.

Werk als medicijn

Human Health werkt snel, overzichtelijk en afgestemd. Uw werknemer start direct na verwijzing. Een coördinator organiseert en overlegt met u als werkgever en stemt af hoe werkhervatting gaat verlopen. Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en actieve aanpak is de kern van onze aanpak. Werk is het medicijn dat leidt tot werkhervatting.

Interventies

Afhankelijk van de intake kan vanuit de kennis en ervaring van Human Health een heel scala aan interventies ingezet worden om tot verkorting van het arbeidsverzuim en/of verhoging van de kansen op de arbeidsmarkt te komen. De interventies die aangeboden worden aan uw werknemer zijn het product van de werksituatie, de expertise van Human Health, de context van de werknemer en de huidige wetenschap.

Re-integratie EBM

Kosten

Trajecten van Human Health kunnen deels door de zorgverzekeraar vergoed worden. Dit betekent dat u als werkgever niet de volledige kosten voor programma’s hoeft te dragen. U investeert in de stappen die leiden tot werkhervatting van uw werknemer. Indien deze verzekering niet toereikend is, zullen we samen met u en uw medewerker naar de best mogelijke oplossing zoeken voor alle betrokken partijen.
U mag er vanuit gaan dat onze maatwerkprogramma’s verantwoord zijn, zowel praktisch als financieel.

Resultaat

U als werkgever hebt een werknemer die weer aan het werk kan. Het resultaat voor de medewerker is niet alleen werkhervatting, maar een positieve kijk op het leven en het eigen functioneren. Maar het allerbelangrijkste is dat het u een kostenbesparing oplevert. Bereken hier eens hoeveel het u kost als uw werknemer verzuimt.

Meer informatie?

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoon

Onderwerp

Uw bericht